Дневен режим

Add Headings and they will appear in your table of contents.

Дневен режим  при целодневна организация в учебно време от 15.09.2022 г. до 31.05.2023 г.

Дневен режим при целодневна организация в неучебно време от 01.06.2023 г . до 14.09.2023 г.