Обществен съвет

Членове на Обществен съвет към ДГ "Незабравка"

Биляна Рекинова

Зиба Чакърян

Невена Тодорова

Лилия Раковска

Михаела Василева

Катя Петрова - представител на Община Русе

 Dокументи обществен съвет