Обществени поръчки

 Профил на купувача


Информация относно провежданите обществени поръчки от ДГ"Незабравка" може да се получи в сайта за Електронни обществени поръчки https//app.eop.bgПублични документи

Плащане по договор към процедура с АОП номер: 02781-2019-0002

Договор с изпълнител към процедура с АОП номер: 02781-2019-0002

Плащане по договор към процедура с АОП номер: 02781-2019-001

Информация за сключен договор към процедура с АОП номер: 02781-2019-001

Договор с изпълнител към процедура с АОП номер: 02781-2019-001