Материална база


ДГ "Незабравка" разполага с обновена материална база, съобразена с потребностите на децата от 3 до 7-годишна възраст.