Група "Приятели"


Учители:

Михаела Цветанова и Ивайла Иванова

Помощник възпитател: Силвия Тодорова