Група "Дечица"

Учители: 

Виргиния Миланова и 

Стилияна Русева

Помощник възпитател: Виолета Ангелова