Група "Калинки"
Учители: 

Красимира Безин  и 

Маргарита Атанасова

Помощник възпитател: Анка Дечева