Групи

II"А" група "Дечица" 

Учители: 

Виргиния Миланова и Стилияна Русева

Помощник възпитатели: Виолета Ангелова

II "Б" група "Мечо Пух"

Учители: 

Анелия Златева и Юлияна Минкова

Помощник възпитатели: Зоя Венкова

III "А" група "Мики Маус"

Учители: 

Петър Иванов и Миглена Михайлова

Помощник възпитатели: Албена Бенкова

III "Б" група "Приятели"

Учители: 

Михаела Цветанова и Ивайла Иванова

Помощник възпитатели: Силвия Тодорова

Учители: 

Велислава Рашкова и Теменуга Георгиева

Помощник възпитатели: Пламена Георгиева

IV "А" група "Смехорани"

Учители: 

Кямиле Якубова и Миглена Бобева

Помощник възпитатели: Десислава Иванова

IV "Б" група "Звездици"

Учители: 

Кирилка Русева и Мелиса Мехмедова

Помощник възпитатели: Йорданка Стефанова

I "А " група "Калинки"

Учители: 

Красимира Безин и Маргарита Атанасова

Помощник възпитатели: Анка Дечева

Учители: 

Илияна Иванова и Пенка Вангелова

Помощник възпитатели: Пламена Рачева