"Седмица на професиите"

От 23.10 до 27.10 се проведе "Седмица на професиите" в ДГ "Незабравка" , в която родителите представиха разнообразни професии. Децата с интерес и много вълнение се запознаваха със спецификата на техния труд. Обогатиха се представите им за света на съвременните професии.