"Ден на народните будители"

Децата от ДГ,, Незабравка " се включиха в този светъл празник, като отдадоха своята признателност към делото на народните будители със стихчета, песни и изложба от рисунки.