Годишен концерт на детските градини в Община Русе м.май 2024г. - "Даряваме с усмивки света"