Мероприятия по БДП

На 20 ноември отбелязваме Световният ден за възпоменание на жертвите от ПТП. С много игри и занимания, децата от ДГ "Незабравка" си припомниха правилата за безопасно движение по улицата.

От 16.09. до 22.09.2023г.  "Дни на безопасност на пътя" в ДГ "Незабравка". Най-малките участници в движението, призоваха "Остани жив! Пази живота". В разнообразни игри и дейности показаха знания и умения за безопасно придвижване.