Мероприятия по БДП

На 20 ноември отбелязваме Световният ден за възпоменание на жертвите от ПТП. С много игри и занимания, децата от ДГ "Незабравка" си припомниха правилата за безопасно движение по улицата.

От 16.09. до 22.09.2023г.  "Дни на безопасност на пътя" в ДГ "Незабравка". Най-малките участници в движението, призоваха "Остани жив! Пази живота". В разнообразни игри и дейности показаха знания и умения за безопасно придвижване.

На 30.11.2023г. децата от lV а група се включиха в инициативата ,,Послания на есенния лист", като призоваха пешеходци и водачи на превозни средства да бъдат внимателни, и да спазват правилата за безопасно движение по пътищата!

Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП . В педагогически ситуации, тематични игри и занимания, обогатиха своите   знания и умения за безопасно придвижване по улицата.