Събития

LEGO решения и обмяна на добри практики с ДГ "Зора"

Мероприятия по БДП

Противопожарно учение в ДГ "Незабравка"

"Седмица на професиите"

"Ден на народните будители"

"Ден на християнското семейство "

"Седмица на четенето"

"Участие в LEGO League MASTERPIECE season"

"Годишен концерт на детските градини гр. Русе - Даряваме с усмивка света"