Новини

Детска градина "Незабравка" се включи в отбелязването на Международния ден на хората с увреждания.

На 02.12. 2022 г. Борислава Чобанова - ресурсен учител и Детелина Троанска - логопед, съвместно с екипа на ДГ  "Незабравка" - Русе, проведоха в РЦПППО - Русе урок по толерантност с малките възпитаници на детската градина.